Zapraszamy do zostawienia nam kontaktu.
Bezpłatnie wyślemy Państwu multimedialne scenariusze lekcji dla dzieci w wieku 6-9 lat!

okladka_WCP_6-9_z-plyta

Szanowni Państwo! Kulczyk Foundation wspiera polskich nauczycieli i wychowawców. Prowadzimy liczne działania o charakterze non profit. Coroczne Forum Eksperckie, cykl scenariuszy lekcji multimedialnych „Wiem. Czuję… Pomagam!” i inne pomoce edukacyjne. Nową propozycją, którą właśnie przedstawiamy, są multimedialne scenariusze lekcji „Wiem. Czuję… Pomagam!” Kulczyk Foundation stworzone na podstawie „Mądrych bajek z całego świata” i dedykowane dzieciom w wieku od 6 do 9 lat. Do zeszytu z 16 scenariuszami dołączona jest płyta z bajkami czytanymi przez gwiazdy oraz materiałami dodatkowymi.

Nowe multimedialne scenariusze lekcji są całkowicie darmowe, darmowa jest również ich wysyłka do Państwa.

Adres email: *

Imię: *

Nazwisko: *

Ulica i nr domu/lokalu: *

Jeśli zamawia Pani/Pan przesyłkę na inny adres niż domowy, prosimy w wierszu "ulica" dopisać również nazwę placówki/organizacji, na której adres ma być zrealizowana przesyłka.

Kod pocztowy: *

Miejscowość: *

Województwo: *

Kraj:

Numer telefonu:

Dane szczegółowe

W tej części poprosimy Państwa o odpowiedź na kilka pytań związanych bezpośrednio z pracą z dziećmi. Dzięki zebranym danym będziemy mogli lepiej dostosować przyszłe materiały edukacyjne i przesyłane informacje do Państwa potrzeb.

1. Jak duża jest miejscowość, w której Pani/Pan mieszka?

2. W jakiej placówce Pani/Pan pracuje? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

3. Jeśli w poprzednim pytaniu zaznaczono odpowiedź INNE, prosimy o podanie, jakiego typu jest to placówka:

4. Prosimy o podanie pełnej nazwy i adresu placówki:

5. Jakie stanowisko Pani/Pan zajmuje? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

6. Jeśli w ostatnim pytaniu zaznaczono odpowiedź INNE, prosimy o podanie, jakie to stanowisko:

7. Jeśli pracuje Pani/Pan jako nauczyciel, prosimy o zaznaczenie odpowiedniego stopnia awansu:

8. Jeżeli uczy Pani/Pan jednego lub kilku przedmiotów, prosimy o podanie ich nazw:

9. Czy jest Pani/Pan wychowawcą klasy?

taknie

10. W jakim wieku są uczniowie, z którymi Pani/Pan pracuje? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Zgoda na to, abyśmy osobiście mogli przesyłać Państwu nasze materiały *

tak Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kulczyk Foundation, ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa w celu przesyłania mi materiałów oraz informacji związanych z działalnością Kulczyk Foundation w formie elektronicznej bądź fizycznej.

Zgoda na to, aby podmioty pracujące dla nas mogły przesyłać Państwu nasze materiały

tak Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Kulczyk Foundation, ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa podmiotom współpracującym z Kulczyk Foundation w zakresie projektów edukacyjnych w celu przesyłania materiałów oraz informacji związanych z działalnością Kulczyk Foundation w formie elektronicznej bądź fizycznej.

Zgoda na to, aby materiały i informacje mogły być wysyłane na podany mail *

tak Wyrażam zgodę na to, aby materiały oraz informacje związane z działalnością Kulczyk Foundation, ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa mogły być wysyłane na podany przeze mnie powyżej adres mailowy.

Zgoda na to, abyśmy mogli prowadzić badania, czy nasze projekty odpowiadają Państwu

tak Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Kulczyk Foundation, ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa w celu udostępnienia ich instytucjom, które na zlecenie Kulczyk Foundation, będą prowadzić badania i sondaże związane z ewaluacją projektów, aby poprawić ich jakość i użyteczność.

* Gwiazdką zostały oznaczone zgody, których zaznaczenie jest niezbędne. Ale zachęcamy też do zaznaczenia pozostałych zgód, bo wszystko co robimy ma służyć tylko Państwu

Adres e-mail osoby składającej zamówienie lub placówki: *

1. Imię osoby składającej zamówienie: *

2. Nazwisko osoby składającej zamówienie: *

3. Prosimy o podanie pełnej nazwy i adresu placówki: *

4. REGON: *

Dane szczegółowe

W tej części poprosimy Państwa o odpowiedź na kilka pytań związanych bezpośrednio z pracą z dziećmi. Dzięki zebranym danym będziemy mogli lepiej dostosować przyszłe materiały edukacyjne i przesyłane informacje do Państwa potrzeb.

Jak duża jest miejscowość, w której Pani/Pan mieszka?

W jakiej placówce Pani/Pan pracuje? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Jeśli w poprzednim pytaniu zaznaczono odpowiedź INNE, prosimy o podanie, jakiego typu jest to placówka:

Adres do wysyłki materiałów

Poniżej prosimy o podanie pełnych danych adresata

Pełne dane adresata (imię, nazwisko, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość): *


Województwo: *

Zgoda na to, abyśmy osobiście mogli przesyłać Państwu nasze materiały *

tak Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kulczyk Foundation, ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa w celu przesyłania mi materiałów oraz informacji związanych z działalnością Kulczyk Foundation w formie elektronicznej bądź fizycznej.

Zgoda na to, aby podmioty pracujące dla nas mogły przesyłać Państwu nasze materiały

tak Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Kulczyk Foundation, ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa podmiotom współpracującym z Kulczyk Foundation w zakresie projektów edukacyjnych w celu przesyłania materiałów oraz informacji związanych z działalnością Kulczyk Foundation w formie elektronicznej bądź fizycznej.

Zgoda na to, aby materiały i informacje mogły być wysyłane na podany mail *

tak Wyrażam zgodę na to, aby materiały oraz informacje związane z działalnością Kulczyk Foundation, ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa mogły być wysyłane na podany przeze mnie powyżej adres mailowy.

Zgoda na to, abyśmy mogli prowadzić badania, czy nasze projekty odpowiadają Państwu

tak Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Kulczyk Foundation, ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa w celu udostępnienia ich instytucjom, które na zlecenie Kulczyk Foundation, będą prowadzić badania i sondaże związane z ewaluacją projektów, aby poprawić ich jakość i użyteczność.

* Gwiazdką zostały oznaczone zgody, których zaznaczenie jest niezbędne. Ale zachęcamy też do zaznaczenia pozostałych zgód, bo wszystko co robimy ma służyć tylko Państwu