Scenariusze 15+

„Słuchać i usłyszeć innych”

W roku szkolnym 2018/19 przygotowaliśmy pierwszą edycję scenariuszy dla nauczycieli do pracy z młodzieżą w szkołach średnich. Zostały one opracowane z myślą o uczniach, którzy mają już w dużym stopniu ukształtowaną postawę wobec siebie, innych oraz otoczenia. Dlatego w odróżnieniu od pozostałych zeszytów nie koncentrują się one na określonych wartościach, ale na kształtowaniu konkretnych umiejętności, które są potrzebne, aby w ciekawy i klarowny sposób wyrazić swoją opinię, nauczyć się słuchać innych oraz konstruktywnie odnosić się do ich wypowiedzi. Z tego powodu proponowane przez nas zajęcia mają charakter warsztatowy.

Zeszyt zawiera 10 scenariuszy warsztatów poświęconych rozwijaniu umiejętności przydatnych w debatowaniu oraz propozycje tematów debat. Młodzież przy ich pomocy uczy się m.in. radzenia sobie z wystąpieniami publicznymi, stawiania właściwych pytań, precyzyjnego wrażania własnych opinii oraz poszanowania dla odmiennego zdania rozmówców. Podczas debat uczniowie mają szansę wypowiedzieć się na ważkie tematy, poczuć się pewniej w dyskusji oraz podzielić się swoimi wątpliwościami. Dzięki temu każdy uczeń zyskuje możliwość poznania puntu widzenia innych osób, a przez to lepszego ich zrozumienia.

Mamy nadzieję, że ostatecznym efektem przeprowadzenia lekcji według proponowanych scenariuszy będzie większa otwartość i tolerancja wśród młodzieży, jak również większa chęć i umiejętność rozładowania napięć poprzez konstruktywną rozmowę. To wartość nie do przecenienia w dzisiejszym, często bardzo podzielonym świecie.

Zamów materiały!