Scenariusze 15+

„Słuchać i usłyszeć innych”

W roku szkolnym 2018/19 przygotowaliśmy pierwszą edycję scenariuszy dla nauczycieli do pracy z młodzieżą w szkołach średnich. Zostały one opracowane z myślą o uczniach, którzy mają już w dużym stopniu ukształtowaną postawę wobec siebie, innych oraz otoczenia. Dlatego w odróżnieniu od pozostałych zeszytów nie koncentrują się one na określonych wartościach, ale na kształtowaniu konkretnych umiejętności, które są potrzebne, aby w ciekawy i klarowny sposób wyrazić swoją opinię, nauczyć się słuchać innych oraz konstruktywnie odnosić się do ich wypowiedzi. Z tego powodu proponowane przez nas zajęcia mają charakter warsztatowy.

Zeszyt zawiera 10 scenariuszy warsztatów poświęconych rozwijaniu umiejętności przydatnych w debatowaniu oraz propozycje tematów debat. Młodzież przy ich pomocy uczy się m.in. radzenia sobie z wystąpieniami publicznymi, stawiania właściwych pytań, precyzyjnego wrażania własnych opinii oraz poszanowania dla odmiennego zdania rozmówców. Podczas debat uczniowie mają szansę wypowiedzieć się na ważkie tematy, poczuć się pewniej w dyskusji oraz podzielić się swoimi wątpliwościami. Dzięki temu każdy uczeń zyskuje możliwość poznania puntu widzenia innych osób, a przez to lepszego ich zrozumienia.

Mamy nadzieję, że ostatecznym efektem przeprowadzenia lekcji według proponowanych scenariuszy będzie większa otwartość i tolerancja wśród młodzieży, jak również większa chęć i umiejętność rozładowania napięć poprzez konstruktywną rozmowę. To wartość nie do przecenienia w dzisiejszym, często bardzo podzielonym świecie.

Edycja 2018
Pobierz wszystkie scenariusze 15+ z edycji 2018
Debata- czym jest i dlaczego warto korzystać z niej w pracy edukacyjnej i wychowawczej
Manual do pracy ze scenariuszami
Warsztat 1. - Słuchać, aby zrozumieć, a nie, aby odpowiedzieć
Warsztat 2. Pytasz tak, jak myślisz. Jak skutecznie zadawać pytania?
Warsztat 3. Rodzaje pytań
Warsztat 4. Wyrażanie własnego zdania – łatwe czy trudne?
Warsztat 5. Język osobisty – kolejny nowy język?
Warsztat 6. Czuję, bo potrzebuję. Jak zrozumieć własne emocje?
Warsztat 7. Jak opanować emocje?
Debata oksfordzka - opis

Poniżej zamieszczamy również zawarte w materiałach propozycje tematów debat z odpowiednimi odcinkami serialu dokumentalnego „Efekt Domina” w wersji do oglądania online oraz do pobrania.

"Ratowanie życia przez agresję jest moralnie dopuszczalne" W Brazylijskich fawelach rządzą brutalne gangi. Mieszkające tam dzieci, codziennie są świadkami lub padają ofiarą przemocy. Obejrzyjcie odcinek Efektu Domina, sezon IV, Brazylia. Film dostępny z możliwością pobrania dostępny na Vimeo.
"Nie powinno się pozwalać, by dzieci pracowały" W Bangladeszu w szwalniach pracują tysiące dzieci. Większość z nich nie chodzi do szkoły regularnie. Ich zarobki często są jedynym dochodem rodziny. Obejrzyjcie odcinek Efektu Domina, sezon II, Bangladesz. Film dostępny z możliwością pobrania dostępny na Vimeo.
"Każdy może zmienić swoje życie". W Etiopii nastolatki są wydawane przez rodziców za mąż. Tak kończy się ich dzieciństwo. Obejrzyjcie odcinek Efektu Domina, sezon II, Etiopia. Film dostępny z możliwością pobrania dostępny na Vimeo.
"Bezdomność nie jest wyborem" Chudobczyce to miejscowość, w której bezdomni dotąd ludzie mają swoje gospodarstwo, gdzie żyją i pracują wspólnie. Obejrzyjcie odcinek Efektu Domina, sezon II, Polska (Barka). Film dostępny z możliwością pobrania dostępny na Vimeo.