Scenariusze 13-15 lat

Zdrowie, zaufanie, poczucie sensu życia, prawo do decydowania o sobie, wytrwałość w dążeniu do celu, nadzieja, wolność, wsparcie to zagadnienia i wartości, które stanowią punkt wyjścia do scenariuszy do zajęć z dziećmi i młodzieżą, wydanych pod nazwą „Wiem. Czuję… Pomagam!”. Scenariusze dotyczą wartości uniwersalnych, znaczenia empatii, wrażliwości i odpowiedzialności w życiu człowieka.

Scenariusze powstały w oparciu o autentyczne historie związane z akcjami pomocowymi, które Kulczyk Foundation prowadziła w Panamie, Grecji, Tajlandii, Malawi, Nepalu, na Ukrainie i w Polsce. Każdy ze scenariuszy poprzedzony jest wstępem przybliżającym zarówno opis danego kraju, jak i wartości, postawy, które są treścią zajęć.

Projekt został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Edycja 2018
Pobierz wszystkie scenariusze 13-15 lat z edycji 2018
GWATEMALA - Szukaj pasji, która może uczynić Twoje życie lepszym
POBIERZ: Scenariusz film
SUAZI - Szanuj drugiego człowieka i jego prawo do wolności
POBIERZ: Scenariusz film
KOLUMBIA - Twórz wspólnotę
POBIERZ: Scenariusz film
INDIE - Szanuj granice innych ludzi i nie pozwól przekraczać własnych
POBIERZ: Scenariusz film
RWANDA - Szukaj przestrzeni do porozumienia się
POBIERZ: Scenariusz film
FILIPINY - Nie pozostawaj obojętny na powazne sprawy
POBIERZ: Scenariusz film
PAPUA-NOWA GWINEA - Reaguj, kiedy komuś dzieje się krzywda
POBIERZ: Scenariusz film
Edycja 2017
Pobierz wszystkie scenariusze 13-15 lat z edycji 2017
TANZANIA - Pomagaj innym czuć się bezpiecznie
KOLUMBIA - Szanuj drugiego człowieka
BENIN - Nie rób krzywdy innym ludziom
POLSKA - Nie oceniaj pochopnie
WIETNAM - Dotrzymuj danego słowa
MALAWI - Spełniaj swe marzenia, ale nie kosztem innych
BRAZYLIA - Szukaj wiedzy i dziel się nią
TIMOR - Łącz siły we wspólnym celu
Edycja 2016
Pobierz wszystkie scenariusze 13-16 lat z edycji 2016
panama_newsItem
PANAMA - Długa droga do lekarza
Zdrowie i poczucie odpowiedzialności pozornie mogą wydawać się od siebie niezależne. Poczucie odpowiedzialności za zdrowie drugiego człowieka wiąże się jednak głównie z zawodem lekarza. „Pływający Lekarze” nie tylko leczą swoich pacjentów, ale poprzez swoje działania mają realny, szerszy wpływ na lokalną społeczność – Indian Ngoba, jednych z najuboższych mieszkańców Panamy, którzy poprzez słabo rozwiniętą infrastrukturę mają również utrudniony dostęp do opieki medycznej. Poprzez działania pomocowe organizacji dostrzec można jak wielką rolę odgrywa bezinteresowna pomoc potrzebującym i dlaczego warto zostać wolontariuszem.
polska_newsItem
POLSKA - Jak odbudować rodzinę
Jedną z wielu organizacji działających w Polsce na rzecz walki z problemem sieroctwa jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, które prowadzi wioski dziecięce, wspólnoty młodzieżowe oraz świetlice dla rodziców i dzieci. Wspólnota, w której uczą się funkcjonować, w niektórych sytuacjach może zastępować rodzinę. Uczy samodzielności, obdarzania ludzi zaufaniem i pracy nad relacjami. Fundacja stara się również przeciwdziałać powstawaniu takich problemów społecznych pomagając rodzinom w budowaniu zdrowych relacji.
malawi_newsItem
MALAWI - Walka z bieda i chorobą
Marzenia pełnią wiele pozytywnych funkcji, a przede wszystkim motywują do działania. Osiągnięcie ich często wymaga wiele trudu, wytrwałości, pokonywania własnych słabości i przeciwności losu. Szansę na realizację swoich marzeń dzieciom mieszkającym w Malawi daje Jacaranda Foundation. W kraju, w którym duża część mieszkańców choruje na AIDS i z tego powodu przedwcześnie umiera, Fundacja założyła szkołę, zapewniającą osieroconym dzieciom dach nad głową i miejsce do nauki. A szansa na naukę oznacza dla nich szansa na spełnienie marzeń o lepszej przyszłości.
ukraina_newsItem
UKRAINA - Pragnienie wolności
Wojna niesie za sobą mnóstwo ofiar, nie wszystkie bezpośrednio zaangażowane w działania na froncie. Najbardziej dotyka zwyczajnych obywateli i zmienia drastycznie ich codzienność. Powracający z frontu często mają problemy z powrotem do „normalnego” życia i ciężko im stworzyć bezpieczny dom, w jakim mieszkali wcześniej. Muszą radzić sobie z traumą po udziale w walkach lub stracie kogoś bliskiego. Często, szukając osób w podobnej sytuacji, które doskonale zrozumieją ich odczucia, tworzą sieci wzajemnie wspierających się ludzi. Daje im to szansę na znalezienie wewnętrznej siły do dalszego funkcjonowania.
nepal_newsItem
NEPAL - Koszmarny los dzieci w więzieniu
W kraju, w którym 25 procent ludności żyje poniżej granicy ubóstwa, dużym problemem społecznym jest przestępczość. Dotyczy ona głównie kobiet, które chcąc zapewnić swoim rodzinom lepsze warunki zostają uwikłane się w niebezpieczne sytuacje, z powodu których często trafiają na wiele lat do więzienia. Wiele z tych kobiet musiałoby porzucić swoje dzieci, którym władze Nepalu nie zapewnią opieki. Z tego powodu wiele z dzieci trafia do więzienia razem z rodzicami, zamieniając tym samym beztroskie dzieciństwo na życie w zamknięciu. Organizacje takie jak Prisoners Assistance Nepal oraz Early Childhood Development Centre pomagają zapewnić im edukację i szanse na lepszą przyszłość.
polskal_newsItem
POLSKA - Czy można nie wybierać
Empatia stanowi zespół cech, które w pierwszej kolejności powinno się w uczniach rozwijać. Dzięki niej można rozumieć cudze doświadczenia, perspektywę czy sytuację. Zrozumieć można przede wszystkim osobę chorą, która często społeczeństwo stara się odizolować. Rak jest chorobą, która zwykle traktowana jest jak wyrok. W Polsce jednak myślenie to zmienia się dzięki działaniom takich organizacji Rak’n’Roll. Zrozumienie, szacunek i rozmowa znaczą bardzo wiele dla osoby chorej i dają mnóstwo siły w powrocie do zdrowia.
grecja_newsItem
GRECJA - Tu zaczyna się droga ku nadziei
Są takie sytuacje, które sprawiają, że ludzie podejmują tak desperackie decyzje jak ucieczka z domu. Prześladowania na tle religijnym, przemoc i towarzyszący im strach będące codziennością dla mieszkańców Syrii czy Iraku sprawiają, że postanawiają oni zaryzykować własne życie i zdrowie by zacząć nowe życie wiele kilometrów od domu. Nie potrzebują oni jedynie schronienia, ale także człowieka, który wyciągnie pomocną dłoń, będzie można mu zaufać i znaleźć u niego bezpieczny kąt. Europa, do której zmierzają uchodźcy dzieli się na dwa przeciwne obozy, które nie potrafią się porozumieć. Należy jednak pamiętać, że najważniejsze w tym wszystkim jest ratowanie ludzkiego życia oraz działania u źródła tego, co widzimy na wybrzeżach Grecji.
tajlandia_newsItem
TAJLANDIA - Dzieci bez żadnych praw
Tajlandia, znana głównie miłośnikom dalekich podróży jako kraj rajskich plaż i tropikalnej przyrody, jest krajem, w którym w tle przemysłu turystycznego rozwinęła się przestępczość zorganizowana, handel ludźmi i niewolnicza praca dzieci. W Bangkoku codziennością jest zatrudnianie ich do morderczej pracy w fabrykach lub zmuszanie do prostytucji. Problem wydaje się być niezauważany przez lokalne władze, ponieważ wraz ze wzrostem jego skali rosną także przychody z turystyki. Niezmiernie istotne są więc inicjatywy pozarządowe, starające się zapewniać dzieciom schronienie i edukację. Jedną z takich organizacji jest Development and Education Programme for Daughters and Communities, która walczy z różnymi formami współczesnego niewolnictwa.