Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, rozwijają samoświadomość i pomagają w kształtowaniu poczucia własnej wolności, wolności do bycia sobą. Zadaniem tych materiałów jest wsparcie uczniów w lepszym poznaniu siebie i innych ludzi. Wierzymy, że rozwój tych kompetencji od najmłodszych lat pozwala stawać się lepszym człowiekiem oraz skuteczniej pomagać swojej wspólnocie.

„Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli – edycja 2019” to kolejna już seria scenariuszy zajęć Kulczyk Foundation przeznaczonych do pracy z dziećmi i młodzieżą. Obejmuje grupy wiekowe od etapu przedszkola do szkoły średniej, podzielone zgodnie z istniejącym systemem edukacji. Tegoroczna edycja materiałów koncentruje się na zagadnieniu wolności – jej elementach składowych, granicach, znaczeniu i sposobach realizacji w codziennym życiu. Szczególny akcent – zarówno w proponowanych aktywnościach, jak i na poziomie założeń i przekazywanych treści – położony jest na kwestię wagi postawy proaktywnej, poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje reakcje, równej godności każdego człowieka, niezależnie od płci czy statusu materialnego.

Seria materiałów opracowana jest w taki sposób, aby zagadnienie wolności w wielu aspektach zaistniało nie tylko jako temat zajęć z dziećmi i uczniami, ale i miało swoją emanację w sposobie pracy na zajęciach oraz dodatkowej refleksji nauczyciela nad jego praktyką pedagogiczną i jego własną wolnością. Ze względu na przekonanie, że edukacja w zakresie kompetencji emocjonalno-społecznych odbywa się nie tylko w szkole, ale przede wszystkim w domu, do każdego scenariusza dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkoły podstawowej dołączona jest także informacja dla opiekunów dziecka o tym, jakie tematy zostały podjęte na zajęciach wraz z propozycją aktywności do wspólnego wykonania z dzieckiem, by pogłębić relację i podjąć dalszą rozmowę na omawiany w scenariuszach temat.


Patronat honorowy

Patronat merytoryczny nad cyklem

Patronat merytoryczny nad zeszytem „Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli – Retoryka”
Dbamy o zrównoważony rozwój człowieka! Nasze materiały edukacyjne realizują następujące Cele Zrównoważonego Rozwoju: