Procedury

Procedury do pobrania!

„Procedura reagowania na zgłoszenia dotyczące szkodliwych treści w szkole” to praktyczne porady w jaki sposób szkoła może reagować w sytuacji występowania różnych form przemocy.

Materiał dostarcza wiedzy, co zrobić w przypadku zgłoszeń dotyczących niebezpiecznych dla uczniów kontaktów, cyberprzemocy, czy też nadużywania Internetu. W dokumencie można znaleźć przykłady działań, które powinny zostać podjęte zarówno wobec ofiar, sprawców, jak i świadków takich zachowań.

Opracowanie zostało przygotowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (www.fdds.pl), która zajmuje się profilaktyką oraz pomocą dzieciom doznającym przemocy oraz ich opiekunom. W ramach swoich działań, Fundacja prowadzi bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, którego nocne dyżury wspiera Kulczyk Foundation.

„Procedury działania proponowane w przypadku naruszenia praw i wolności nauczycieli” to dokument, który powstał w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie tematem uczestników Forum Eksperckiego „Hejt! Jak uczyć empatii w czasach nienawiści”.

Jest to zestaw porad prawnych, odwołujących się do przepisów prawa cywilnego i prawa karnego. Po zawarte w procedurach zasady postępowania mogą sięgnąć nauczyciele, którzy stają się ofiarami cyberprzemocy lub podmiotami naruszeń ze strony rodziców czy uczniów. Materiał został przygotowany przez Kulczyk Foundation oraz kancelarię prawną Sobczyńscy Adwokaci.