Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz promowania wśród dzieci postawy empatycznej. W tym celu przygotowujemy i oddajemy do dyspozycji pedagogów unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji.

Wsłuchując się w potrzeby nauczycieli, każdego roku rozwijamy i ulepszamy nasze scenariusze, ale ich główne zadanie pozostaje bez zmian. Jest nim pomoc uczniom w lepszym poznaniu siebie, swoich emocji, wartości i motywacji, a także zrozumienie emocji, wartości i motywacji innych. Wierzymy, że rozwój tych kompetencji od najmłodszych lat, pozwala stawać się lepszym człowiekiem oraz skuteczniej pomagać swojej wspólnocie.

W roku szkolnym 2018/19 przygotowaliśmy pięć zeszytów dla nauczycieli zawierających od 8 do 10 scenariuszy lekcji dostosowanych do różnych grup wiekowych. Uzupełnieniem każdego z nich są atrakcyjne materiały multimedialne: dla dzieci najmłodszych są to audiobooki z „Mądrymi bajami z całego świata” czytanymi m.in. przez Kubę Błaszczykowskiego czy Maję Ostaszewską, natomiast dla młodzieży fragmenty serialu dokumentalnego „Efekt Domina”, który pokazuje problemy ludzi na całym świecie i związane z nimi projekty pomocowe Kulczyk Foundation

Zeszyty powstały we współpracy merytorycznej z ekspertami z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i nauczycielami. Przykładowe scenariusze wraz z materiałami multimedialnymi można bezpłatnie pobrać ze strony klikając na odpowiednie pole poniżej.

Czytaj dalej...

Procedury do pobrania!

„Procedura reagowania na zgłoszenia dotyczące szkodliwych treści w szkole” to praktyczne porady w jaki sposób szkoła może reagować w sytuacji występowania różnych form przemocy.

Materiał dostarcza wiedzy, co zrobić w przypadku zgłoszeń dotyczących niebezpiecznych dla uczniów kontaktów, cyberprzemocy, czy też nadużywania Internetu. W dokumencie można znaleźć przykłady działań, które powinny zostać podjęte zarówno wobec ofiar, sprawców, jak i świadków takich zachowań.

Opracowanie zostało przygotowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (www.fdds.pl), która zajmuje się profilaktyką oraz pomocą dzieciom doznającym przemocy oraz ich opiekunom. W ramach swoich działań, Fundacja prowadzi bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, którego nocne dyżury wspiera Kulczyk Foundation.

„Procedury działania proponowane w przypadku naruszenia praw i wolności nauczycieli” to dokument, który powstał w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie tematem uczestników Forum Eksperckiego „Hejt! Jak uczyć empatii w czasach nienawiści”.

Jest to zestaw porad prawnych, odwołujących się do przepisów prawa cywilnego i prawa karnego. Po zawarte w procedurach zasady postępowania mogą sięgnąć nauczyciele, którzy stają się ofiarami cyberprzemocy lub podmiotami naruszeń ze strony rodziców czy uczniów. Materiał został przygotowany przez Kulczyk Foundation oraz kancelarię prawną Sobczyńscy Adwokaci.

Zapisz się na newsletter
Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli
Bezpłatne scenariusze zajęć na lekcje wychowawcze.
Już dostępne online.
Pobierz!