Formularz dla instytucji do zapisu na scenariusze zajęć edukacyjnych "Wiem. Czuję... Pomagam! Inspiracje do zajęć z dziećmi i młodzieżą" dla BIBLIOTEK i CENTRÓW DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo,
dziękujemy za zainteresowanie naszymi nowymi materiałami do zajęć edukacyjnych. W celu zamówienia scenariuszy prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Z powodu dużego zainteresowania naszymi materiałami prosimy również wziąć pod uwagę, iż planowany termin wysyłki wynosi około miesiąc.

W poniższym formularzu składają Państwo zamówienie na PAKIET materiałów edukacyjnych, pakiet składa się z 3 kompletów materiałów. Jeśli są Państwo zainteresowani zamówieniem INDYWIDUALNYM, prosimy o skorzystanie z formularza dla zamówień indywidualnych.

1. Imię osoby składającej zamówienie *


2. Nazwisko osoby składającej zamówienie *


3. Prosimy o podanie pełnej nazwy i adresu placówki: *


4. REGON *


5. Adres e-mail osoby składającej zamówienie lub placówki *


6. Jak duża jest miejscowość, w której znajduje się instytucja, dla której zamawia Pani/Pan materiały? *7. W jakiej placówce Pani/Pan pracuje? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) *


8. Jeśli w poprzednim pytaniu zaznaczono odpowiedź INNE, prosimy o podanie, jakiego typu jest to placówka:

Adres do wysyłki materiałów

Poniżej prosimy o podanie pełnych danych adresata

9. Pełne dane adresata (imię, nazwisko, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość): *


10. Województwo: *


11. Abyśmy mogli wysłać do Ciebie materiały, potrzebujemy twojej zgody.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w zakresie następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email przez administratora danych osobowych, tj. Kulczyk Foundation, ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa w celu świadczenia na moją rzecz usług polegających na dostarczaniu materiałów edukacyjnych przez administratora danych osobowych, tj. Kulczyk Foundation. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, a ich podanie jest dobrowolne, przy czym jestem świadomy, że odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskiwania materiałów edukacyjnych wydawanych przez Fundację. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania, a także zażądania zaprzestania ich przetwarzania. *


12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w zakresie następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, wykonywany zawód, miejsce pracy, staż pracy przez administratora danych osobowych, tj. Kulczyk Foundation, ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa w celu świadczenia na moją rzecz usług marketingowych, w tym do przesyłania materiałów promocyjnych i newslettera Kulczyk Foundation. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, a ich podanie jest dobrowolne, przy czym jestem świadomy, że odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskiwania materiałów marketingowych Fundacji. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania, a także zażądania zaprzestania ich przetwarzania.

* Gwiazdką zostały oznaczone pola, których uzupełnienie jest wymagane do złożenia zamówienia.