Forum eksperckie „Wiem. Czuję… Pomagam! Empatia w szkole” jest wydarzeniem związanym z ogólnopolskim programem edukacyjnym Kulczyk Foundation, który koncentruje się na wartościach podstawowych dla wychowania dziecka.

Empatia, altruizm, troska o słabszych, patrzenie na świat także oczami społeczności, w której żyjemy, to wartości głęboko zakorzenione w polskiej kulturze i tradycji.

Chcemy pomóc nauczycielom w procesie wychowania dzieci i młodzieży na dobrych ludzi. Dobrych znaczy odpowiedzialnych, pomocnych, solidarnych ze swym otoczeniem. Chcemy zainspirować do rozmowy z dziećmi na temat empatii, otwartości i wrażliwości. Świadomość problemów innych prowadzi do współodczuwania, a to do decyzji, że jest się gotowym wesprzeć innego człowieka.

Do udziału w Forum zaprosiliśmy wielu ekspertów a patronat nad wydarzeniem objęli Rzecznik Praw Dziecka oraz Unicef Polska.

„Wiem. Czuję. Pomagam! Empatia w szkole” to nazwa nie tylko Forum Eksperckiego, ale właśnie nowej odsłony programu edukacyjnego Kulczyk Foundation, który koncentruje się na wartościach absolutnie podstawowych dla wychowania dziecka.

Relacje video

Obejrzyj zwiastun lub pełne wystąpienia naszych prelegentów.

Jacek Santorski, Jarosław Szulski

Obejrzyj pełne wystąpienie »


Patroni i partnerzy

partnerzy
partnerzy